Home

       

News   |   Get Involved    |    National Youth Teams   |   Code of Conduct for Players   |  Centre of Excellence (COE)

[ back to National Youth Teams ]


NATIONAL YOUTH UNDER-18
 

Head Coach:

Kwon Oh Son

Assistant Coach: 

Pg Serfudin

Goalkeeper

Salihin Kee Abdullah

Sports Trainer: 

Thiru Kumaran

Kit man

Kamaludin Hj Md Taha
   

No.

NAME

1

Abang Nurhilman Bin abang Nor Hilmy

2

Ak Fariz Hafiyuddin Bin Pg Hj Sumadi

3

Ak Halimuddin Bin Pg Jamaluddin

4

Ak Md Faezuddin Bin Pg Haris

5

Ak Md Sahzuan Bin Pg Samsul

6

Firdauz Zoeleffendi

7

Hanif Bin Abd Amir

8

Haziq Kasyful Azim Mohd Hasimulabillah

9

Maten Bin Norazlan

10

Maten Bin Said

11

Md Afif Hadi Bin Rosdi

12

Md Aiman Mamin Bin Baharuddin

13

Md Akif Bin Hj Roslan

14

Md Ali Bin Rahim

15

Md Amin Bin Hj Sisa

16

Md Ansarilezan Bin Jamaluddin

17

Md Azim Izamuddin Bin hj Suhaimi

18

Md Ishyra Amin Bin Jabidi

19

Md Nadhirnaim Bin Mustafa

20

Md Radhi Bin Raduan

21

Md Rahimin Bin Abd Ghani

22

Md Riduan Bin Jefry

23

Md Safwan Bin Saran

24

Md Shafiq Bin Jefry

25

Mohd Fariz Bin Wasini
26 Mohd Nur Fikri Bin Kamaluddin
27 Naziruddin Bin Hj Ismail
28 Nazirul Haziq Adeni
29 Nurulhadi Bin Yussof
30 Qastari Bin Bohari
31 Syami Bin rashid
32 Yzrul Azwinyusrin Bin Hamir
 

 

 

Related Links
     
     

Ministry of
Culture, Youth & Sports 
Official Partnership
 
Official Sponsors
 
Media Supporter
 
 
Copyright National Football Association of Brunei Darussalam.